O Nama

Signalinea d.o.o.

Signalinea Kukuljanovo

Signalinea d.o.o. je specijalizirana za radove na opremi cesta: izvođenje horizontalne i vertikalne signalizacije, dobavu i montažu odbojne ograde, zaštitnih cestovnih sustava i ostale prometne opreme. Osnovana je 2003. godine te zapošljava 60-ak djelatnika sa sjedištem na Kukuljanovu, u Industrijskoj zoni u okolici Rijeke.

Sustavnim razvojem novih tehnologija, ulaganjem u radne strojeve i opremu te kontinuiranim podizanjem razine kvalitete usluga, pridonosi se povećanju sigurnosti cestovnog prometa. Na stručan i odgovoran način promiču se inovacije, rješenja i mjere koje pozitivno utječu na unapređenje sigurnosti cestovne infrastrukture uz kontinuirani porast zadovoljstva klijenata i krajnjih korisnika.

Svi radovi se izvode sukladno pozitivnim pravilima struke, visokim tehnološkim standardima i certifikatima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, a ugrađeni materijali i isporučena roba posjeduju prateće certifikate, izjave o svojstvima i ostale dokaze kvalitete čime se zadovoljavaju zahtjevi i norme za izvođenje završnih radova u građevinarstvu.

Certifikati

POLITIKA KVALITETE, UPRAVLJANJA OKOLIŠEM, ZDRAVLJEM I SIGUROSTI NA RADU

Strateški cilj tvrtke Signalinea d.o.o. je neprestano unapređivanje kvalitete svojih usluga uključujući obavezu stalnog poboljšavanja i sprečavanja onečišćenja, ozljeda i ugroze zdravlja te uštede prilikom korištenja prirodnih resursa.

Signalinea d.o.o. se obavezuje da će obavljati aktivnosti izvođenja horizontalne i vertikalne signalizacije u skladu s zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Signalinea d.o.o. zastupa stav da poslovodstvo snosi najveću odgovornost provođenja politike kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, što je istovremeno obaveza svih zaposlenika.

Politika kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu dokumentira se, provodi, održava i priopćava zaposlenicima.

Signalinea d.o.o. će jačati osjećaj pripadnosti tvrtki, uspostavljanjem sustava vrijednosti ljudskih resursa putem kriterija znanja, obrazovanja i sposobnosti čime će se ostvarivati poslovni rezultati na zadovoljstvo zaposlenika.

Signalinea d.o.o. podržava suradnju i timski rad na svim razinama u cilju izmjene znanja – iskustva i pronalaženja najpovoljnijih rješenja.

U cilju neprestanog poboljšanja kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu okosnicu čini postavljanje i analiziranje ciljeva upravljanja kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu.

Signalinea d.o.o. se obavezuje na primjenu novih tehnologija u skladu s poslovnim mogućnostima.

Signalinea d.o.o. će osigurati provedbu zakona i propisa Republike Hrvatske koji nalažu zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i međunarodnih zakona koje je potpisala Republika Hrvatska.

Signalinea d.o.o. će primjenom novih tehnologija, unapređivanjem ustroja postupno smanjivati utjecaj na okoliš i sprečavati negativne utjecaje na zdravlje radnika.

Obaveze koje proizlaze iz politike kvalitete, upravljanja okolišem, upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu biti će na primjeren način dostupne javnosti.

Signalinea - Signal sigurnosti na cestama

  • Program: Operativni program ”Konkurentnost i kohezija” 2014-2020
  • Projekt: SIGNALINEA – Signal sigurnosti na cestama
  • Korisnik: Signalinea d.o.o.
  • Ukupna vrijednost projekta: 9.442.140,00 HRK
  • Ukupni prihvatljivi troškovi: 9.442.140,00 HRK
  • Dodijeljena bespovratna sredstva: 4.442.184,00 HRK
  • Razdoblje provedbe projekta: 29. 12.2016. - 29. 01.2018.
Pročitajte više o projektu

Podaci o poslovnom subjektu

Naziv tvrtke:
SIGNALINEA društvo s ograničenom odgovornošću za završne radove u građevinarstvu

Skraćeni naziv tvrtke:
SIGNALINEA d.o.o.

Sjedište tvrtke:
Kukuljanovo 344 C, 51227 Kukuljanovo

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar:
Trgovački sud u Rijeci

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar:
MBS 040190427

Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva:
20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Predsjednik uprave/direktor:
Marko Dovgan

Erste&Steiermarkische Bank d.d.
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka

Ž.R. 2402006-1100413333
IBAN: HR32 2402 0061 1004 13333
SWIFT: ESBCHR22

Sociètè Gènèrale-Splitska Banka d.d.
Ruđera Boškovića 16, 21000 Split

Ž.R. 2330003-1100419515
D.R. 20038419201
Swift: SOGEHR22
IBAN: HR10 2330 0031 1004 19515

REFERENCE

Pogledajte sve reference