Reference

Klijenti i referentni radovi

Naručitelji

 • Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.
 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Bina Istra upravljanje i održavanje d.o.o.
 • Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o.
 • Bouygues Travaux Publics - Podružnica u Hrvatskoj
 • GP Krk d.d.
 • Dalekovod d.d.
 • Colas Hrvatska d.d.
 • Ceste – Rijeka d.o.o.
 • Osijek Koteks d.d.
 • Zagrebački holding d.o.o.
 • Ministarstvo obrane RH
 • Zračna luka Pula
 • Zračna luka Zagreb

Gradovi:

 • Zagreb
 • Osijek
 • Rijeka
 • Pula
 • Poreč
 • Umag
 • Rovinj
 • Zaprešić
 • Požega
 • Vukovar
 • Labin
 • Bjelovar
 • ...

Trgovački centri:

 • Plodine
 • Kaufland
 • Lidl
 • Mercator
 • Avenue Mall

Izvedeni radovi u Hrvatskoj:

 • Autocesta A8 i A9 - Istarski ipsilon faza 2a (95 km autoceste)
  • Izrada horizontalne signalizacije
  • Ugradnja odbojne ograde
  • Izrada betonskih elemenata uzdužne odvodnje
 • Autocesta A1 - Zagreb-Split-Dubrovnik
  • Dionica Ravča-Ploče - Ugradnja ublaživača udara
  • Dionica Ravča-Ploče - Ugradnja odbojne ograde - 10 km autoceste
  • Dionica Šestanovac-Ravča - Ugradnja odbojne ograde
 • Autocesta A6 - Rijeka-Zagreb
  • Naplate Demerje - Izrada horizontalne signalizacije i ugradnja ublaživača udara
  • Dionica Oštrovica -Stara Sušica - Izrada horizontalne signalizacije
  • Isporuka odbojne ograde - 8 km i ublaživača udara
  • Čvor Novigrad: Izrada horizontalne signalizacije i ugradnja terminala
  • Dionica Kikovica-Oštrovica-Vrata - Izrada horizontalne signalizacije
 • Autocesta A5 - Beli Manastir-Osijek-Svilaj
  • Dionica: Đakovo-Svilaj - Izrada horizontalne signalizacije i ugradnja ublaživača udara
  • Most Drava - Ugradnja odbojne ograde - 870 m mosta
 • Autocesta A2 Zagreb-Macelj
  • Ugradnja ublaživača udara
 • Autocesta A7 - Rupa - Rijeka - Žuta Lokva
  • Dionica 5 km: Obilaznica Rijeke - Izrada horizontalne signalizacije
  • Dionica 18 km: Sv.Kuzam-Križišće - Izrada horizontalne signalizacije
 • DC10 - Podravski ipsilon
  • Izrada horizontalne signalizacije
  • Ugradnja signalizacije i zaštitne odbojne ograde
 • DC12 - Podravski ipsilon
  • Izrada horizontalne signalizacije
  • Nabava i ugradnja odbojne ograde
 • Izrada horizontalne signalizacije u Zračnim lukama:
  • Zagreb, Pula, Vojna baza Pleso
 • Izrada horizontalne signalizacije u gradovima:
  • Zagreb, Osijek, Rijeka, Pula, Poreč, Umag, Rovinj, Zaprešić, Požega, Vukovar, Labin, Bjelovar…
 • Izrada horizontalne signalizacije, zaštitne ograde i opreme
  • ceste na mnogim državnim županijskim i lokalnim cestama Republike Hrvatske

Izvedeni radovi u inozemstvu:

 • Koridor Vc - Bosna i Hercegovina
  • Izrada horizontalne signalizacije u tunelu „Vijenac“
 • Autocesta A63 Bordeaux-Bayonne - Francuska
  • Ugradnja odbojne ograde - 110 km autoceste
 • Autocesta Kliplev-Sonderborg - Danska
  • Ugradnja odbojne ograde
 • Solarna elektrana Toul - Francuska
  • Ugradnja stupova za solarne ploče
 • Kosovo
  • Izrada horizontalne signalizacije na državnim cestama
  • Autocesta Pristine Hani i Elezit section C1B,C2,C3 - izrada horizontalne signalizacije
 • Područje grada Pariza, Francuska
  • Izrada horizontalne signalizacije
 • Autoceste Dars - Slovenija
  • Dionica 8km Grobelno-Šentjur: Izrada horizontalne signalizacije
  • Ljubljana (Tomačevo-Dunajska); (Dunajska-Celovška) : Izrada trajne i privremene horizontalne signalizacije