Reference

Autocesta Rijeka - Zagreb d.d.

Autocesta A6 Rijeka-Zagreb

  • Naplate Demerje - Izrada horizontalne signalizacije i ugradnja ublaživača udara
  • Čvor Novigrad: Izrada horizontalne signalizacije i ugradnja terminala
  • Dionica Kikovica-Oštrovica-Vrata - Izrada horizontalne signalizacije
  • Isporuka odbojne ograde
  • Dobava i ugradnja ublaživača udara