Reference

Dalekovod d.d.

Autocesta A5 - Beli Manastir-Osijek-Svilaj

  • Dionica: Đakovo-Svilaj - Izrada horizontalne signalizacije i ugradnja ublaživača udara
  • Most Drava - Ugradnja odbojne ograde - 870 m mosta